Bodelning vid skilsmässa

Då ni skiljer er skall ni göra en bodelning, dvs dela på ert giftorättsgod. Giftorätten innebär att ni som makar har rätt till hälften av värdet på varandras egendom, såvida den inte är enskild egendom. Egendom kan bli enskild genom att ett äktenskapsförord har upprättats mellan er, genom föreskrift i gåvobrev eller testamente/arv och skall inte ingå i en bodelning.

Att göra en bodelning inleds genom att man utgår från de egendomsförhållanden som råder den dag ni skickar in er ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Sedan förrättar man bodelningen, dvs man delar upp egendomen och skriver under ett bodelningsavtal, då dom om äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft. Om någon av er begär att bodelningen skall förrättas genast så kommer det att bli så.

Att göra en bodelning själva är inte alls svårt, och på JuridiskaDokument.nu finns färdiga dokumentmallar upprättade för detta ändamål. Ni får all information och alla blanketter som ni behöver för att själva genomföra en bodelning. Bodelas fastighet så finns där även instruktioner samt blankett för ansökan om lagfart för den make som erhåller  fastigheten.

Vill ni läsa mer om detta kan ni klicka på denna länk: Bodelning mellan makar.


.

Inga kommentarer: